Across-The-Board Poseur

Dancing With Myself

Hjälp med ekonomi

Ibland behöver man verkligen hjälp med att förstå att man har verkligen handlat över sitt budget. och då kan man vara verkligen glad över att det finns vissa människor som kan tyckas om att hjälpa till när någon har hamnat i en svår situation. Man kan få hjälp att se saker och ting med andra ögon och då kan förstå bättre många gånger att man nu har gjort av med för mycket pengar. Som dessutom kunde användas på ett mycket bättre sätt. Det gäller för en att kunna lyssna in och göra där efter. Då kan man spara pengar!