Across-The-Board Poseur

Dancing With Myself

Utbildning som räcker

När man ska utbilda sig för framtiden så vill man gärna ha en sådan som räcker och som duger för alla inblandade. Jag tycker till exempel att det handlar om en enkel sak istället för att göra en jobbig sak. Det är verkligen så att man ska kunna göra det hela en tjänst genom att man utbildar sig en gång i livet och sedan jobbar med det i resten av sitt liv. Utbildningar inom psykiatri brukar vara så och man brukar klara sig på det medan man kommer underfund med att det inte bara är så utan att man också tjänar bra pengar på det hela för att kunna köpa mer.